Ən son xəbərlər:

26.10.2022/21:59/ Qərb Ermənistanı Zaqafqaziyada Rusiyanı zəiflətmək üçün istifadə edir. video

Əsas güc və diqqət Ukrayna tərəfindən diqqətdən yayındırıldığı müddətdə, düşmənlərimiz postsovet məkanında yeni gərginlik ocaqları hazırlamağa davam edirlər.

Belə ki, ABŞ-da Rusiyadan asılılığı azaltmaq üçün mərkəzi Asiya ölkələrinə və Qazaxıstana yardım etmək üçün xərcləri artırdılar. Cənubi Qafqaz regionunda qərb qüvvələri çox aktivləşdi.